QU kiểm tra

4

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca

Đôi bồ câu đang bay về nương.
Anh cùng em đi ra nơi công trường.
Gió lộng trời xanh chim hót hoa đưa hương
Với cả tình ta nâng bước ta lên đường
Như ngày qua em ở hậu phương
Như ngày qua anh nơi chiến trường
Đã hẹn cùng nhau thề giữ lấy quê hương
Cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường
Ơ ớ nào! Ta xây những nhà máy
Ta xây những công trường
Trời xanh vươn ống khói
Xuân sang khắp nơi nơi