Ngày 17/5/2019, khối Dân vận phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019). Tham dự có ban lãnh đạo phường, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo người dân sống trên địa bàn phường.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Thị Lan ôn lại tiểu sử của Bác Hồ: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, thành lập Lực lượng vũ trang nhân dân, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo các cuộc kháng chiến, cứu nước thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cho cả hôm nay và tương lai. Di chúc là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, Người đã sáng tạo ra thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. Đây là sự phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người cộng sản kiệt xuất; thể hiện mong muốn cuối cùng của Người. Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất.

Dịp này, phường trao 10 suất quà tổng trị giá 5 triệu đồng cho các hộ tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng chay Ramadan.

L.T