Phường Phạm Ngũ Lão ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

3

Ngày 26/8/2022, Đảng ủy – UBND phường Phạm Ngũ Lão ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hòa, Trưởng Phòng dịch vụ – sự kiện, Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lê Nguyễn Bửu Lộc, Trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa Quận 1; Lê Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch UBND phường;…

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Phạm Ngũ Lão là nơi triển lãm những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Tại khu trưng bày những di sản của Bác để lại: Phía bên trên là bản đồ thế giới ghi dấu những nơi Bác đã đến, bên dưới là nơi trưng bày những tác phẩm của Bác như Đường Kách mệnh, Di chúc, Nhật kí trong tù;… và có cả những tư liệu về âm thanh và những mẩu chuyện về Bác có kèm mã QR ở từng nội dung của tư liệu để mọi người có thể quét mã và tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng.

Đồng thời, nơi đây còn trưng bày hình ảnh, những lời dạy của Bác với các tổ chức đoàn thể. Bác nói về quan hệ giữa Đảng với Mặt trận: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thật nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới dành được địa vị lãnh đạo”. Hay với thanh niên: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Bác dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Những lời căn dặn sâu sắc, đầy tính nhân văn của Người đã trở thành lẽ sống, phương châm hành động để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phạm Ngũ Lão luôn tự nhắc nhở và rèn luyện mình theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

N.T