PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO CẦN TRUYỀN TẢI THÔNG TIN CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG HAY ĐỂ THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN

21
Ngày 17/3/2023, Thường trực Quận ủy – UBND Quận 1 làm việc với Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão về chương trình công tác năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo, trong năm 2022, Đảng ủy phường xây dựng các kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của cấp trên đề ra và gắn với đặc điểm tình hình của phường. Lãnh đạo 13/13 chi bộ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc phường, nhiệm kỳ 2022-2025; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM phường nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi phường nhiệm kỳ 2022-2027; Chi hội Cựu Thanh niên xung phong phường nhiệm kỳ 2022-2027; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022. Chỉ đạo thành lập Chi hội Phụ nữ Chung cư 41 Bùi Viện.
Kịp thời triển khai học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ đúng định hướng; tăng cường thực hiện việc phản bác các quan điểm sai trái, định hướng dư luận, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định; phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm.
Đảng ủy phường kịp thời quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đảm bảo công khai lịch tiếp dân hàng tuần của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gặp đăng ký để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại. Năm 2022 đã kết nạp được 07 đảng viên, (kết nạp được 18/30 chỉ tiêu của nhiệm kỳ). hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2022 (12/11).
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường tập trung phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện tốt các chính sách chăm lo, an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi với phường về một số kiến nghị trong công tác thiếu nhân sự; có phương án thay đổi đền bù để sớm tìm được nhà đầu tư tại Chung cư 155-157 Bùi Viện; kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu kho lưu trữ từ nguồn kinh phí kết dư ngân sách năm 2021; quan tâm đến tạo điều kiện động viên cho các cấp ủy chi bộ; về vấn đề an ninh trật tự; hoạt động công đoàn…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những nỗ lực của phường Phạm Ngũ Lão trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, phường tăng cường công tác quản lý đảng viên; quan tâm đến thời gian tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở các chung cư; bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ; tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo MTTQ tổ chức đại hội thành công; thực hiện thắng lợi công trình thi đua chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tăng cường thực hiện Đề án 06-ĐA/TU về “nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Ninh” giai đoạn 2021 – 2030.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị phường thay đổi về mặt truyền thông, Ban Tuyên giáo Quận ủy cần hỗ trợ phường truyền tải thông tin các mô hình hoạt động hay để thay đổi cách nhìn và nhận thức của người dân và trong nội bộ về phường Phạm Ngũ Lão, phải tận dụng sự tâm huyết của lực lượng khu phố để cho mọi người thấy sức sống của phường thông qua những hành động đẹp, cách làm hay. Qua đó xây dựng hình ảnh con người vừa thân thiện, văn minh, lực lượng cán bộ, công chức, khu phố nhiệt tình, chuyên nghiệp, thân thiện.