Phường Phạm Ngũ Lão xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2023

31

Ngày 22/9/2022, UBND phường Phạm Ngũ Lão tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Lê Tấn Đạt – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Hoàng Tâm – Phó Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND phường.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường (NVQS), Đảng ủy – UBND phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo sâu sát trong công tác tuyển quân; tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên; Ban Chỉ huy quân sự phường chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các ban ngành thực hiện công tác gọi công dân nhập ngũ một cách đồng bộ và hiệu quả; Ban Chỉ huy công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp chặt chẽ trong việc phúc tra và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; cấp ủy, ban điều hành 7 khu phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ Hội đồng NVQS phường trong công tác phúc tra nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và tổ chức xét duyệt cấp khu phố có hiệu quả cao.

Từ tháng 6/2022, Đảng ủy – UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường, Ban Chỉ huy công an phường, các ban ngành đoàn thể liên quan và cấp ủy, ban điều hành 7 khu phố phối hợp rà soát, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ, xác minh về trình độ học vấn, đạo đức, sức khỏe, nghề nghiệp, lai lịch chính trị của gia đình và công dân  để bổ sung vào hồ sơ chuẩn bị cho công tác xét duyệt cấp khu phố. Tổng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ là 937 công dân – đạt 5,10% so với dân số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường, trong đó 7 công dân miễn gọi nhập ngũ; 568 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Điểm A, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự; 230 công dân đang học đại học, cao đẳng, THPT và chờ kết quả thi đại học, cao đẳng; có 124 công dân đủ điều kiện về sức khỏe.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự phường thực hiện tham mưu Hội đồng NVQS phường tổng hợp danh sách đã xét duyệt NVQS và biên bản gửi về cơ quan thường trực Hội đồng NVQS Quận 1; phối hợp cùng cán bộ phụ trách Tư pháp phường tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp Trạm y tế phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nam công dân đủ điều kiện và triển khai kế hoạch tổ chức vận động, mời nam công dân đủ điều kiện lên khám sơ tuyển sức khỏe và chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe; hoàn chỉnh hồ sơ công dân trúng tuyển NVQS theo quy định; tham mưu cho Hội đồng NVQS phường thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng, dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

L.T