Phường Nguyễn Thái Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

25

Ngày 10/11/2022, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phòng chống tham nhũng năm 2022; sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự có các đồng chí: Thái Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Lê Thanh Tuấn , Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường;…

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phường được thực hiện đúng trọng tâm theo chương trình đã đề ra; hoàn thành kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ năm 2022; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế của từng chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Xây dựng, lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong năm chưa phát hiện trường hợp  nào có những hành vi nhũng nhiễu. Lãnh đạo thực hiện tốt về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan các tập thể, các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

UBND phường thực hiện đầy đủ việc công khai để cán bộ, công chức và người lao động biết được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; các khoản thu, chi từ ngân sách nhà nước; công tác tuyển dụng, đào tạo; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thường xuyên thực hiện lấy ý kiến khách hàng về phong cách, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức tại khu tiếp dân.

Chú trọng triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, nhân viên trong mối quan hệ với nhân dân nhằm tăng cường sự hài lòng, ghi nhận của nhân dân. Duy trì việc cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường trên trang dịch vụ công trực tuyến phường www.dvctt.phuongnguyenthaibinh.gov.vn liên kết hướng dẫn thủ tục hành chính tại trang  Zalo page UBND phường Nguyễn Thái Bình. Kết hợp niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường, người dân trên địa bàn phường có nhiều cách để tiếp cận các thủ tục hành chính, tránh việc người dân và doanh nghiệp phải liên hệ phường nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính.

Trong năm 2022, tổ chức 5 cuộc quán triệt, triển khai, tuyên truyền Quy định 1374; kiểm tra 2 chi bộ trực thuộc, 2 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 2 chi bộ trực thuộc, 1 đảng viên… giải quyết 135 thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tập thể, cá nhân là tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức của phường.

5 năm qua, công tác triển khai, quán triệt Quy định 1374-QĐ/TU được thực hiện nghiêm túc, có sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy. Tinh thần trách nhiệm của chi ủy chi bộ, đảng viên trong việc quán triệt Quy định số 1374-QĐ/TU được nâng lên. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên. Từ đó phát hiện kịp thời những sai phạm của tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. Việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, đã nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn thành viên tổ công tác thực hiện Quy dịnh 1374. Hằng năm đều xây dựng chương trình công tác triển khai quán triệt đến các thành viên trong tổ, UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, chi ủy các chi bộ để thực hiện việc tiếp nhận giải quyết xử lý các thông tin phản ánh. Giám sát thường xuyên việc tiếp nhận, giải quyết thông tin trên địa bàn phường. Thực hiện báo cáo định kỳ, năm về kết quả việc thực hiện Quy định 1374 đúng thời gian quy định. Kiểm tra 1 chi bộ trực thuộc và 1 đảng viên là Bí thư Chi bộ.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Thái Thị Ngọc Điệp phát biểu đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường trong thời gian qua. Đặc biệt trong năm 2022, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình không có trường hợp đảng viên nào bị đề xuất xử lý kỷ luật, qua đó cho thấy kết quả vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo trong sự phân chia thống nhất nội dung kiểm tra giám sát đối với từng đoàn thể trong việc thực hiện chức năng của từng tổ chức đoàn thể trong giám sát, tham gia xây dựng  Đảng, chính quyền trong thời điểm không có HĐND;…

Bí thư Lê Thanh Tuấn yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường và các cấp ủy trực thuộc cần tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, giám sát việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Đàng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, việc xây dựng các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường việc tuyền truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tổ công tác thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy đẩy mạnh thực hiện quy trình xử lý, giải quyết kịp thời thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh, tồn tại kéo dài, gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Thái Thị Ngọc Điệp tập huấn công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực UBND, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội cùng toàn thể Chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Dịp này, Đảng ủy phường tặng Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

N.T