Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06

45

Ngày 13/10/2022, UBND phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án 06 trên địa bàn phường; khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc và triển khai kế hoạch số 4080/KH-BCĐ về chọn điểm, nhân rộng việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu dân cư phục vụ Đề án 06 trên địa bàn phường. Tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường; Đặng Văn Cư, Trưởng Công an phường.

Theo báo cáo, Công an phường đã làm tốt vai trò thường trực, phối hợp với ban ngành, đoàn thể tham mưu UBND phường triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số và chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 13/9/2022, Công an phường tiếp nhận và giải quyết 3.673 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính, 3.477 trường hợp thông báo lưu trú. Việc tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật Cư trú và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn của công an cấp trên, giải quyết đúng đối tượng, nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Công an phường đã bố trí phòng tiếp dân đảm bảo điều kiện, đồng thời cung cấp các văn bản pháp luật, niêm yết các thủ tục hành chính, thu phí, lệ phí công khai minh bạch. Phân công cán bộ tiếp công dân chuyên trách trực tiếp công dân theo quy định. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực tuyên truyền sâu rộng đến các cuộc họp tổ dân phố, khu phố…

Phối hợp với UBND phường làm các video hướng dẫn, các chuyên trang tuyên truyền…, góp phần giúp người dân hiểu và xây dựng thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân biết, hiểu, tin và làm các thủ tục liên quan bằng phương thức điện tử mức độ 3, 4. Chi đoàn Công an phường phối hợp với Đoàn TNCS phường hướng dẫn các hộ dân đăng ký tài khoản định danh điện tử (chỉ tiêu ít nhất mỗi nóc gia phải có 01 trường hợp đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến), đã thực hiện 849/2.500 nóc gia. Theo thống kê từ các tổ thực hiện Đề án 06 tại các khu phố. hiện đã có 1.806/25.00 nóc gia đã có tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục duy trì, đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ nhất là lực lượng cảnh sát khu vực hàng ngày thực hiện làm sạch dữ liệu, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Đảm bảo thông báo đầy đủ 100% số định danh cá nhân cho công dân. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định. Đảm bảo 100% số nóc gia trên địa bàn có ít nhất 1 tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị cũng tuyên truyền nội dung Nghị định 59 ngày 5/9/2022 của chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực ngày 20/10/2022.

Dịp này, UBND phường tặng Giấy khen cho 17 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025”; tặng Giấy khen cho 8 tập thể , 4 cá nhân có mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trong phong trào thi đua về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18/5/2022.

                                                                                      N.T