PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 5/2023

7

Ngày 24/5/2023, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5/2023. Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Quốc Cường đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Hồng Việt báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng chính quyền của địa phương tháng 5/2023 và báo cáo trả lời kiến nghị của đại biểu tham dự tại hội nghị nhân dân tháng 4/2023. Trưởng Công an phường Đặng Văn Cư báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu ý kiến đều cho rằng tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trật tự đô thị được đảm bảo; vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố, kiểm tra các chung cư về công tác phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Quang ghi nhận những ý kiến của các đại biểu. Đồng chí cho biết, Công an, UBND luôn quan tâm, hỗ trợ tổ liên gia phòng cháy chữa cháy về trang thiết bị, kỹ năng phòng cháy chữa cháy một cách đồng bộ; đã thực hiện công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy, thời gian tới sẽ mở rộng qua các khu phố khác để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy cho người dân. UBND phường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc phường nắm bắt nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Đồng chí đề nghị các khu phố, tổ dân phố tiếp tục chung tay cùng phường trong công tác chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị.