PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN

8

Ngày 24/5/2023, UBND Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường về các vấn đề liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06). Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Quang và Trưởng Công an phường Đặng Văn Cư đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Quang Huy báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Trưởng Công an phường Đặng Văn Cư cho biết: Đề án 06 nhằm phục vụ 25 dịch vụ công thiết yếu cho người dân, đem lại lợi ích cho người dân được sử dụng dịch vụ công tiện lợi một cách cao nhất; đảm bảo quyền lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Quang và Trưởng Công an phường Đặng Văn Cư trả lời những vướng mắc, khó khăn liên quan đến thực hiện đề án.

Dịp này, UBND phường trao Quyết định thành lập 56 tổ công tác hỗ trợ, phối hợp thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, “làm sạch” dữ liệu dân cư trên địa bàn phường.