Ngày 30/8/2019, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 1; Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Lê Thu Huyền nêu rõ: Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Thu Huyền nhấn mạnh: giữ vững thành quả cách mạng đó toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường đoàn kết một lòng, phấn đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự gương mẫu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất là nạn tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Dịp này, Đảng ủy phường trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; trao 2 giải nhất Hội thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ phường cho Chi bộ 2B và chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình.

                                                                        

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here