Phường Nguyễn Thái Bình ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, chủ đề “Dấu ấn lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

13

Ngày 26/8/2022, Đảng ủy – UBND phường Nguyễn Thái Bình ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, chủ đề “Dấu ấn lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đến dự có các đồng chí: Lê Đức Pháp, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM; Bùi Minh Tiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lê Nguyễn Bửu Lộc, Trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa Quận 1; Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Trần Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường;…

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Nguyễn Thái Bình thực hiện tại trụ sở UBND phường, được phân chia thành những cụm hình ảnh giới thiệu về Bác Hồ từ bến cảng Nhà Rồng, Bác đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc đến Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930, ngày 2/9/1945 trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp theo là các hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại đoàn kết dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với học sinh, sinh viên miền Nam; Nhân dân miền Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó có kệ sách trưng bày những tác phẩm viết về Bác, như: “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ”, “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh” , “Khát vọng Hồ Chí Minh”, Phong cách Hồ Chí Minh”… để cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn phường đến xem triển lãm, đọc sách tìm hiểu về Bác Hồ – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, nơi đây còn trình chiếu đoạn phim ngắn được tổng hợp từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về lễ tang đầy xúc động của Người: Ngày 2/9/1969, Bác Hồ kính yêu đã đi xa, để lại cho toàn Đảng, toàn Dân ta niềm tiếc thương vô hạn. Suốt trọn cuộc đời, Bác phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

N.T