Phường Nguyễn Thái Bình kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

2

Ngày 18/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường; Đặng Văn Cư, Trưởng Công an phường; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tại họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Quốc Cường ôn lại Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Đồng thời cho biết: MTTQ phường, khu phố đã không ngừng phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về nhân dân, khơi dậy được sức sáng tạo, phát huy nội lực của Nhân dân, của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; tăng cường đoàn kết, gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không ngừng củng cố, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc phường, khu phố đã phối hợp chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và duy trì được hơn 98,6% gia đình đạt Gia đình văn hóa, 6/6 Khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Tiếp tục triển khai xuyên suốt cuộc vận động “Vì người nghèo” thông qua chương trình “Lắng nghe để chia sẻ” kết nối, huy động các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, mạnh thường quân trực tiếp chăm lo an sinh xã hội mà trọng tâm là duy trì hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, “Ngày cùng hành động Vì người nghèo”. Với mô hình “Thăm từng nhà – Chăm từng người”, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể trực tiếp đến từng hộ diện chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi, động viên và chăm lo.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường cần có những chương trình, hình thức cụ thể để động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức lao động sản xuất kinh doanh để phục hồi kinh tế, đồng thời chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường vai trò giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với Đảng ủy về những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ, giúp cho Đảng ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước;…

Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 13 cá nhân  gương “Người tốt, việc tốt” cấp quận; UBND phường tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 23 cá nhân hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2022; trao giải Nhất cho Khu phố 2 trong hội thi ẩm thực với chủ đề “Bữa cơm đại đoàn kết”.

N.T