Phường Nguyễn Cư Trinh tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” và sinh hoạt chuyên đề về giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền

10

Ngày 14/10/2022, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường; Huỳnh Nam Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Trần Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn truyền thống kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đóng góp quan trọng của công tác Dân vận trong củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của phường Nguyễn Cư Trinh động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn phường. Kết quả công tác “Dân vận khéo” năm 2022, phường Nguyễn Cư Trinh có 3 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương cấp quận; trong buổi họp mặt có 21 tập thể và 27 cá nhân được Đảng ủy phường trao Giấy khen.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh”. Chuyên đề nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp tổ chức hội nghị nhân dân định kỳ hàng tháng, đã ghi nhận hơn 103 lượt ý kiến và nhanh chóng xử lý đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND phường tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân thông qua: Cổng 1022, kênh tương tác Quận 1 và Trang thông tin điện tử/ Dịch vụ công trực tuyến phường Nguyễn Cư Trinh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề ghi nhận các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thực hiện hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy như: bố trí cán bộ làm công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội có năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có khả năng thực hiện công tác giám sát; Mặt trận phường quan tâm huy động đông đảo người dân giàu kinh nghiệm thực tiễn tham gia giám sát; nội dung giám sát liên quan mật thiết đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác giám sát cho cán bộ mặt trận tổ quốc khu phố;…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận các khu phố rà soát, đánh giá hiệu quả đạt được, những khó khăn, vấn đề mới phát sinh sau 1 năm phối hợp thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy về công tác giám sát và việc tổ chức hội nghị nhân dân hàng tháng; đánh giá trách nhiệm của UBND phường trong tiếp thu, giải quyết, phản hồi thông tin qua các hội nghị nhân dân để có các giải pháp cụ thể nâng cao vai trò của MTTQ và nhân dân trong tham gia giám sát.

Đồng chí Nguyễn Kim Đức nhấn mạnh về nâng cao năng lực cá nhân tham gia đoàn giám sát; phát hiện và nêu ý kiến về những vấn đề người dân đang quan tâm để thực hiện giám sát thực chất và hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng định hướng, hỗ trợ cho công tác Mặt trận, cùng phát huy sức mạnh nội lực của người dân tham gia công tác giám sát; MTTQ quận, phường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, kíến thức, kỹ năng với Ban công tác mặt trận khu phố…

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh Hồ Bích Ngọc đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường, Đảng ủy phường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện các nội dung Kế hoạch 52-KH/ĐU của Đảng ủy phường về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy. Tập trung các giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác giám sát; UBND phường tạo điều kiện cho MTTQ và nhân dân giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương; nâng cao vai trò, năng lực giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội phường; phát huy quyền đại diện, quyền làm chủ và quyền giám sát của nhân dân;…

                                                                                    H.Y