PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG VÀ 7 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ QUẬN

5

Ngày 28/3/2023, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Nguyễn Cư Trinh với sự đồng thuận của người dân đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Phường hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; lãnh đạo thực hiện tốt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chuyển hóa nhiều tuyến đường, chấn chỉnh tình trạng giữ xe lấn chiếm vỉa hè, phát hiện, xử lý kịp thời các công trình xây dựng không phép, sai phép, nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, 8/8 khu phố đạt “Khu phố văn hóa”, phường đạt “Phường văn minh đô thị” 10 năm liền.  Công tác giáo dục – đào tạo quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng đổi mới, có 01 trường Mầm non và 01 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.  Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn, kéo giảm tội phạm và nâng cao tỷ lệ khám phá án; hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm.

Công tác xây dựng Đảng thực hiện nghiêm quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến đảng viên và tuyên truyền ra dân. Đảng ủy thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện “tự phê bình và phê bình” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Các Chi bộ đã xây dựng 19 góc “không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, phường đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở UBND và trên trang tin điện tử nhằm giới thiệu, tuyên truyền sâu, rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến nhân dân.

Tính từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã kết nạp 29/40 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 72,5%, thành lập 1 chi bộ chung cư với 31 đảng viên.

Công tác vận động nhân dân phát huy hiệu quả trong huy động nguồn lực chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động cơ sở tôn giáo tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, thực hiện hiệu quả mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.

Hội nghị chia 3 tổ thảo luận, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chi bộ khu phố về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời các ý kiến được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trao đổi, giải đáp giúp các chi bộ khu phố nắm rõ các quy định thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ phường trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua; đề nghị Đảng ủy phường nghiên cứu sâu hơn các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết từ nay đến năm 2025; tiếp tục bám sát, kiên trì triển khai quyết liệt, đồng bộ khẩn trương hơn các chương trình hành động của Đảng bộ phường và 7 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng bộ quận; nắm tình hình nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò đảng viên giám sát chi bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đưa tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên, nhân dân; quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng thông qua các phong trào tại cộng đồng dân cư; triển khai quyết liệt giải pháp, thực hiện tốt quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tạo tiền đề xây dựng đoàn kết nội bộ, sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Xuân