Phường Nguyễn Cư Trinh ra mắt công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” chủ đề “Tỏa sáng niềm tin, tự hào tiếp bước”

0

Ngày 25/8/2022, Đảng ủy – UBND phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức lễ khai mạc và ra mắt công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” chủ đề “Tỏa sáng niềm tin, tự hào tiếp bước”. Đến dự có các đồng chí: Vũ Huy Thịnh, Biên tập viên Phòng Tuyên truyền , cổ động, triển lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM; Bùi Minh Tiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lê Nguyễn Bửu Lộc, Trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa Quận 1; Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Hoài Quang, Chủ tịch UBND phường; Trần Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Phường Nguyễn Cư Trinh thực hiện công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở phường, là nơi hội họp và tiếp dân, thể hiện quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân phường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tại đây giới thiệu những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu ý nghĩa “Cả cuộc đời vì nước, vì dân” được trình bày theo các mốc thời gian lịch sử; giới thiệu những hình ảnh của Bác trong sự nghiệp hoạt động cách mạng gắn với lịch sử đất nước, những hình ảnh Bác đến thăm các tầng lớp nhân dân và bản Di chúc viết tay của Người.

Trong “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của phường cũng nhấn mạnh ý nghĩa “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính” là nền tảng của đời sống mới, nền tảng của thi đua ái quốc; là những đức tính cần thiết trong “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM”. Đặc biệt trưng bày tủ sách sưu tầm 132 đầu sách các loại về Bác như: “Hồ Chí Minh toàn tập”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ”,”Đi tìm xuất xứ thơ Hồ Chí Minh”, “Tìm Người tài đức”,…

Bên cạnh đó, phường chủ động tuyên truyền, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên không gian mạng thông qua: Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, bản tin nội bộ và Zalo.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh Hồ Bích Ngọc cho biết: Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của phường với mong muốn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân phường được thường xuyên tiếp cận với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua những tư liệu. Từ đó nâng cao nhận thức, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân phường. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện hơn “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện nhiệm vụ lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Nhân dân.

                                                          H.Y