Ngày 4/11/2019, Đảng ủy phường Đa Kao tổ chức họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2019) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2019. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Lê Hương, Chủ tịch UBND phường.

Tại họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách mạng đã thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn.

Dịp này, Đảng bộ phường Đa Kao vinh dự có 16 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại họp mặt đã trao Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu cảm xúc khi được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Phan Văn Tư bày tỏ: Tôi vô cùng xúc động, xin hứa tiếp tục học tập “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động người thân trong gia đình, bà con khu phố tham gia đóng góp xây dựng địa phương; mong muốn thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức, học tập nâng cao trình độ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.