Phường Cô Giang tuyên truyền sâu rộng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

12

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 12/4/2022, đoàn kiểm tra – Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Quận 1 do Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Đỗ Phương Lợi là Phó trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 của phường Cô Giang. Tiếp đoàn có Bí thư Đảng ủy Lê Thu Huyền; Chủ tịch UBND phường Trần Trọng Nghĩa.

Theo báo cáo của phường Cô Giang, thực hiện quy chế dân chủ của phường được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và UBND với sự phối hợp thực hiện có hiệu quả giữa Ban chấp hành công đoàn, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban thanh tra nhân dân, cấp ủy 5 khu phố cùng 66 tổ dân phố. Nội dung, phương pháp thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cán bộ, công chức và người lao động không ngừng cải tiến phương pháp làm việc, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị. Tiến hành công khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị cán bộ, công chức, các cuộc họp giao ban khu phố, giao ban tổ dân phố để góp phần hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của phường.

Trang thông tin điện tử của phường (www.phuongcogiang.gov.vn) cập nhật, nâng cấp các thủ tục dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nâng cao chất lượng phục vụ, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Niêm yết công khai, minh bạch tất cả các quy trình, thủ tục hành chính… 100% giải quyết hồ sơ đúng hạn trong tất cả các lĩnh vực, tỉ lệ hài lòng thông qua hệ thống máy khảo sát ý kiến khách hàng đạt 99,89%.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, UBND thông báo công khai danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn để hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giám sát. UBND phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị nhân dân 2 lần/năm và Hội nghị nhân dân quý 1 năm 2022 tại 5 khu phố, vận động nhân dân nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường, các ý kiến cử tri đã được UBND tiếp nhận và trả lởi bằng văn bản. UBND phường ban hành các nội quy, quy chế, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phường quan tâm chăm lo quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện yên tâm công tác. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và đột xuất của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trong năm 2021, tổ chức 1 buổi đối thoại với doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra trao đổi với phường Cô Giang về việc thành lập và tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động; tổ chức đối thoại nhân dân; chương trình giám sát của Mặt trận phường; thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến;…

Kết luận kiểm tra, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Đỗ Phương Lợi ghi nhận phường Cô Giang phát huy tốt quyền làm chủ của người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền thông qua hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị của phường. Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đã phát huy dân chủ trong cán bộ công chức và người lao động. Đồng chí lưu ý, lãnh đạo phường cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động về các văn bản quy định pháp luật về  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai minh bạch trong quản lý điều hành, các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, cán bộ, công chức; quan tâm đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người lao động trong đơn vị, và với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giải quyết nhanh chóng đơn thư, khiếu nại của người dân;…

                                                                                                                        N.T