Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kết quả tốt. Căn cứ các văn bản Thông tri, chỉ đạo, hướng dẫn của các ban ngành cấp trên về thực hiện công tác bầu cử. Phường Cô Giang đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đảm bảo trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo quy định của pháp luật.


Tuyên truyền Luật bầu cử bằng tivi tại Văn phòng tiếp dân UBND phường Cô Giang


Trong những ngày qua tại Phường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử như: trang bị hệ thống điện tử phục vụ tuyên truyền ngay tại văn phòng tiếp dân; treo banrol khẩu hiệu; mời báo cáo viên tuyên truyền…nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của tổ chức và công dân trong thực hiện công tác bầu cử.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here