Phường Cô Giang tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, cẩm nang văn hóa giao tiếp – ứng xử trong gia đình và cộng đồng

4

Ngày 16/9/2022, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cô Giang tổ chức Lễ phát động tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc; triển khai cẩm nang văn hóa giao tiếp – ứng xử trong gia đình và cộng đồng; hướng dẫn sổ ghi chép thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới lồng ghép tuyên truyền về dân số. Tham dự có các đồng chí: Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy phường; Trần Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; cùng đại diện 5 khu phố, 66 tổ dân phố và 66 hộ gia đình, 10 cặp thanh niên sắp cưới…

Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 1 Đỗ Thị Trúc Ly báo cáo 2 chuyên đề về “Mất cân bằng giới tính khi sinh” và “Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân”: Mục tiêu của chương trình hành động số 42-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, kế hoạch số 119-KH/QU ngày 22/7/2022 về thực hiện chương trình hành động số 42-CTr/TU của Thành ủy; vấn đề mức sinh thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân, hệ lụy và những giải pháp; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò của cán bộ dân số cấp cơ sở đối với công tác dân số;…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban công tác gia đình phường Huỳnh Thị Ngọc Hân đã phát động triển khai Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc: Gia đình là thiết chế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng giá trị nền tảng của xã hội, vì vậy để xã hội phát triển cần phải xây dựng giá trị văn hóa gia đình bền vững hướng tới gia đình hạnh phúc. Với mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức các thành viên gia đình; góp phần xây dựng, phát triển con người Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện theo hướng chân – thiện – mỹ, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần ngày càng đầy đủ; giúp người dân nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình để cùng nhau xây đắp và tận hưởng định nghĩa “gia đình hạnh phúc”.

Trong chương trình, các đại biểu được hướng dẫn ghi chép thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; sổ và hướng dẫn ghi thông tin các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

Dịp này, phường Cô Giang trao cho Trưởng 5 khu phố tờ rơi Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc; cẩm nang văn hóa giao tiếp – ứng xử trong gia đình và cộng đồng; sổ và hướng dẫn ghi chép thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; sổ và hướng dẫn ghi thông tin các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

                                                                             N.T