Ngày 22/6/2022, Hội Cựu chiến binh – Đoàn TNCS phường Cô Giang tổ chức chuyến đi “Về nguồn” tại khu căn cứ cách mạng Minh Đạm; sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và triển khai Kế hoạch số 52-KH/ĐU của Đảng ủy phường thực hiện Kết luận 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Huỳnh Thanh Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Lê Văn Phú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; Nguyễn Thành Lưu, Bí thư Đoàn TNCS phường.

Đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đền thờ  Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (huyện đất đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tiếp đó, đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm – là căn cứ của quân và dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tại nhà tưởng niệm Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm, cán bộ, đảng viên, hội viên dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tại sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, nhiều ý kiến nêu rõ mỗi người dân có trách nhiệm cao hơn về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa củaChủ tịch Hồ Chí Minh để cảm nhận sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh niên, đoàn viên, hội viên… phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hoá, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc trên địa bàn phường; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mỗi người vì mọi người, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực trong gia đình, nhà trường, xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

   N.T