Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh ăn uống

0

Ngày 18/5/2021, tổ kiểm tra liên ngành gồm UBND – Công an – Quân sự phường Cầu Ông Lãnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Qua kiểm tra, các quán ăn, (không có trong danh mục buộc ngưng hoạt động) chấp hành nghiêm túc quy định như dẹp bớt bàn, ghế; kê bàn giãn cách; đo thân nhiệt; nước sát khuẩn, không phục vụ hơn 30 người cùng lúc… Đồng thời, tổ kiểm tra nhắc nhở chủ kinh doanh, người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

                                                                                                          N.T