Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị triển khai đề án 06

4

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 29/4/2022, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị triển khai đề án 06 và công bố quyết định thành lập tổ công tác trên địa bàn các khu phố. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Vũ Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Công an phường Lê Đức Long cho biết, Đề án 06 là “Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Về lợi ich của Đề án 06, các thông tin công dân dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện tích hợp các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, an sinh xã hội, khám bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế. Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ CCCD gắn chip, Bộ Công an đã thực hiện cấp thêm tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua cấp CCCD, điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi giao dịch dịch vụ hành chính công trên môi trường online…

Dịp này, Công an phường Cầu Ông Lãnh ra quyết định thành lập tổ công tác và tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 tại phường Cầu Ông Lãnh.

N.T