Phường Cầu Ông Lãnh quan tâm công tác phát triển đảng viên mới

1

Ngày 7/7/2020, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1; Hứa Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác đạt được kết quả: Thu ngân sách hơn 4 tỷ đồng – đạt 36,26%; chăm lo 627 suất quà đối với người có công, gia đình chính sách; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường với tổng số tiền 205 triệu đồng; an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự – đạt 138,5%; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, kết nạp đảng viên; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, xây dựng quy chế và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025;…

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND và các ban HĐND phường thực hiện đúng chức năng, quyền hạn; UBND hoạt động đảm bảo quy chế, quy định; thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân của Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy theo quy định; tình hình nhân dân, các dân tộc, cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, nhân dân đồng tình, ủng hộ cao về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tích cực triển khai tuyên truyền, vận động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị… Trong 6 tháng đầu năm, kết nạp 2 đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên định kỳ: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đi thực tế tại các khu dân cư; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tiếp đảng viên, công dân theo quy định; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo;…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND Quận 1 Nguyễn Duy An ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 thàng đầu năm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; kiện toàn công tác cán bộ; HĐND quan tâm đến giám sát chuyên đề; công tác phúc tra hộ nghèo; tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện Chỉ thị 11, Chỉ thị 19 và Chỉ thị  23. Đồng chí mong rằng, cấp ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố tiếp tục ủng hộ, đồng hành đóng góp nhiều giải pháp cho Đảng ủy, UBND phường để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, UBND phường tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 22 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy tại chỗ trên địa bàn phường.

                                                                                                N.T