Phường Cầu Ông Lãnh họp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

0

Ngày 15/5/2020, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 –  5/6/2020); lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Tham dự có các đồng chí: Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Xuân Khánh nêu rõ: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chúng ta càng nêu cao quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt ra sức thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm nay là năm có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dịp này, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; UBND phường tặng giấy khen cho 13 tập thể, 26 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020.

                                                                                                              N.T