Năm 2008, phường Bến Thành tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, vận động quần chúng và hoạt động chính quyền, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quỹ Vì người nghèo vận động 126,802 triệu đồng, chống dột 4 căn nhà và trao 50 suất học bổng, chăm lo tốt cho diện chính sách và người nghèo. Vận động 1 nhà hảo tâm ủng hộ quỹ học bổng 100 triệu đồng. Ra mắt CLB Sinh viên TNT “Tuổi trẻ – Năng động- Tự tin” với 24 thành viên. Hưởng ứng công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, trong năm văn phòng UBND phường thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước được 557 triệu đồng. 100% Tổ dân phố hoàn thành các chỉ tiêu năm 2008 và vượt chỉ tiêu trước 2 tháng. Thu ngân sách 5,231 tỷ – đạt 138%. Củng cố Ban vận động xây dựng phường Văn hóa, vận động các khu phố đăng ký các công trình thi đua tuyến đường Văn minh sạch đẹp. Việc triển khai năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” thực sự đi vào từng nếp nhà căn phố, tạo thành phong trào “Mỗi tuần 15 phút vì đường phố văn minh sạch đẹp” được đánh giá cao trong cộng đồng. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến, bảo đảm tốt an ninh trong các đợt hoạt động, nhất là ở các khu vực trọng điểm.


Năm 2009, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là chú ý phát triển Đảng, Đoàn thể khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phát triển đoàn viên, hội viên và phát động các phong trào thi đua yêu nước… Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – văn hóa – xã hội trước thời hạn 2 tháng và đạt chuẩn phường Văn hóa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here