PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔ CHỨC RA QUÂN XỬ LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN GIAO THÔNG

49
Ngày 01/3/2023, UBND phường Bến Nghé tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Tham gia có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Tấn Kính.

Tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, các lực lượng gồm: MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường, Công an phường Ban Chỉ huy quân sự, Tổ Quản lý trật tự đô thị, Ban bảo vệ dân phố phường ra quân tuyên truyền về trật tự đô thị như tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán; đỗ, để xe máy dưới lòng đường cản trở giao thông, giữ gìn vệ sinh, tham gia bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường tạm giữ 2 xe máy vắng chủ, đưa về Công an phường để xử lý.
Kế hoạch tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác phối hợp các ban ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Được biết, kế hoạch tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

Ngọc Tiến