Phường Bến Nghé tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của chi bộ

33

Ngày 30/11/2022, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của chi bộ. Tham dự có các đồng chí: Thái Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Thái Thị Ngọc Điệp đã thông tin đến các nội dung trọng tâm, 5 nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra giám sát, tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra; tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; qua kiểm tra giám sát phải phát hiện kịp thời nhân tố mới, tích cực để phát huy và để bảo vệ cái đúng, đồng thời phát hiện sớm để phòng ngừa các tình huống bất cập; tuân thủ đúng nguyên tác quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp, chủ động kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm chỉnh; mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát không có ngoại lệ.

Quyền và trách nhiệm của đảng viên được kiểm tra, giám sát: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, các quyết định, yêu cầu của chủ thể kiểm tra, giám sát, báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực về các nội dung được yêu cầu; không để lộ nội dung kiểm tra, giám sát cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm; được sử dụng bằng chứng có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát để báo cáo, giải trình, bảo lưu ý kiến và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình hoặc việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục, nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

L.T