Phường Bến Nghé tổng kết công tác Đảng năm 2022

5

Ngày 27/12/2022, Đảng bộ phường Bến Nghé tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Thái Thị Kim Thanh, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể phường cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Theo báo cáo, tính đến ngày 28/11/2022 thu ngân sách phường đạt 30,149 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường được giữ vững; các lực lượng thường xuyên tuần tra các khu vực công cộng, ô khu vực tự quản; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thường xuyên tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng…; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Đền ơn đáp nghĩa, trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng. Tính đến nay, trên địa bàn phường còn 8 hộ cận nghèo theo tiêu chí của thành phố; duy trì phát huy các mô hình trong cải cách hành chính, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 30 thủ tục, mức độ 4 là 16 thủ tục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo vào dịp lễ, Tết cho các đối tượng chính sách.

Về công tác xây dựng Đảng, hiện Đảng bộ phường Bến Nghé có 28 chi bộ trực thuộc với 776 đảng viên; thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt theo chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tăng cường, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; các chi bộ thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong năm 2023, Đảng bộ phường Bến Nghé quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ , đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững…

Dịp này, Đảng bộ phường Bến Nghé trao Giấy khen cho 5 chi bộ, 11 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022; 15 tập thể 19 cá nhân đã tham gia đóng góp tích cực trong công tác Đảng bộ phường năm 2022.

L.T