Phường Bến Nghé sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

0

Ngày 24/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phường Bến Nghé phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đến dự có các đồng chí: Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường; Kha Hoàng Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Tạ Hoàng Sự, Phó Chủ tịch UBND phường; cùng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ban chấp hành các tổ chức chính trị – xã hội phường, Ban công tác Mặt trận 8 khu phố, đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền cùng đến dự và báo cáo chuyên đề “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tự hào về đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là động lực, là triết lý nhân sinh đưa dân tộc ta vượt qua những biến cố, thiên tai, địch họa, bảo vệ vững chắc đất nước, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, và đưa đất nước phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với hệ thống quan điểm, tư tưởng về xây dựng đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Người cũng chỉ rõ phải chống chủ nghĩa cá nhân gây chia rẽ, mất đoàn kết như các bệnh: quan liêu, xu nịnh, tham lam, hữu danh vô thực, hiếu danh, tỵ nạnh, a dua, lười biếng, kéo bè kéo cánh, cận thị, kiêu ngạo…

Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu chung là: độc lập, thống nhất của Tổ quốc; tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền cũng giới thiệu những câu chuyện sinh động về Bác với cách ứng xử gần gũi, sâu sắc với quần chúng nhân dân; cách dùng người chú trọng thực đức, thực tài; đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; ứng xử tinh tế trong ngoại giao… là những bài học quý cho mọi người học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về xây dựng đại đoàn kết.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé cũng tổ chức trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kiệt xuất đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc; Người dành tình yêu thương bao la đến mọi người dân trên thế giới vì bình đẳng, tự do, hạnh phúc; tiếp tục thực hiện Di chúc của Người để làm rạng rỡ cho non sông đất nước ta.

H.Y