PHÒNG Y TẾ QUẬN 1 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “NHÀ THUỐC QUẬN 1 CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT”

20
Trong thời gian qua, dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn TP.HCM, đã có nhiều trường hợp nặng, thậm chí tử vong. Đa phần người bệnh nhập viện khá trễ khi triệu chứng nặng đã diễn tiến phức tạp.
Nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức tối thiểu cần có để phát hiện ngay các dấu hiệu trở nặng của bệnh sốt xuất huyết để có thể đi cấp cứu ngay; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng thuốc hạ sốt an toàn, đúng liều, không sử dụng thuốc có chống chỉ định với bệnh sốt xuất huyết, Phòng Y tế Quận 1 đã triển khai chương trình “Nhà thuốc Quận 1 chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch sốt xuất huyết” với các hoạt động: Dán áp phích tuyên truyền và phát tờ rơi hướng dẫn cho người dân đến mua thuốc mà khai có triệu chứng sốt hoặc toa thuốc của Bác sĩ có cho thuốc hạ sốt, chẩn đoán sốt xuất huyết,…