Ngày 31/5/2019, Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 do đồng chí Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy làm trường đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bảo hiểm xã hội Quận 1. Tiếp đoàn có Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 1 Lê Thị Tuyết Linh

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Quận 1 đã ban hành nhiều văn bản, quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai các chủ trương, chính sách, quy định của ngành, hoạt động của cơ quan, nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả đạt được của viên chức trong thực thi công vụ; đặt hộp thư góp ý tại cơ quan để tiếp thu ý kiến đóng góp về việc quản lý, điều hành của lãnh đạo, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những hiện tượng tiêu cực của viên chức; công khai các ý kiến góp ý của cá nhân, doanh nghiệp thông qua các buổi hội nghị hàng tháng, đường dây nóng, bộ phận tiếp công dân, bảng tin nội bộ… Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua kết quả kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh viên chức. Đội ngũ viên chức, người lao động ý thức được trách nhiệm bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, chỉn chu hơn trong thái độ khi tiếp xúc người dân.

Thành viên đoàn kiểm tra và Bảo hiểm xã hội Quận 1 trao đổi, làm rõ một số nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị: quy chế phối hợp các đoàn thể, công đoàn với chính quyền; hoạt động, vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân; công khai, minh bạch trong mọi hoạt động tại đơn vị phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; phân công cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát nội bộ; lấy ý kiến nhận xét cán bộ, viên chức không là đảng viên tại nơi cư trú…

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức đề nghị Bảo hiểm xã hội Quận 1 kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo tham mưu cấp ủy thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội đến các đối tượng nhằm đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho người dân; thực hiện tốt hợn nữa quy chế dân chủ cơ sở, công khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, chế độ tiếp công dân, kê khai tài sản của lãnh đạo, việc mua sắm tài sản cùng các hoạt động trên bảng tin của cơ quan… nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

T.X