PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN “QUYỀN TRẺ EM, PHÒNG, CHỐNG BẠO HÀNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUYỀN TRẺ EM”

6
Sáng ngày 02/11/2022, tại Trường Mầm non Bến Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 tổ chức bồi dưỡng chuyên môn với nội dung “Quyền trẻ em, phòng, chống bạo hành và xử lý vi phạm về quyền trẻ em”.
Tham dự buổi bồi dưỡng chuyên môn có chuyên viên Tổ mầm non; Hội đồng chuyên môn; Cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ngoài công lập.Qua buổi bồi dưỡng chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp lao động cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng ngừa nguy cơ bạo hành trẻ; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng trong trường mầm non; đảm bảo trẻ được học tập vui chơi trong môi trường an toàn cả về thể chất và tinh thần. Đồng thời tuyên truyền nâng cao đạo đức của người cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lòng yêu nghề mến trẻ; tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; xây dựng các chuyên đề về phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục… Đổi mới công tác đánh giá giáo viên theo hướng chú trọng đánh giá đạo đức nhà giáo, tình thương yêu, sự công bằng và tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục tới từng cá nhân trẻ.
PGD&ĐT