Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

1

Ngày 24/8/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 tổ chức phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2022 cho hơn 200 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, y tế trên địa bàn Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi Trường Quận 1; Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi Trường Quận 1 Nguyễn Thanh Nguyên phổ biến các quy định về giấy phép môi trường; đăng ký môi trường, quản lý chất thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Đối tượng phải có giấy phép môi trường là Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường. Dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường… Đối tượng cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND Quận 1…

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty TNHH XD KT môi trường Việt Anh đã giới thiệu về công nghệ xử lý nước thải.

Dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động Quận 1 trao giải cho các đơn vị, cá nhân đạt giải Nhất Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” ở bảng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người dân, trường THCS, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Trường Tiểu học Vin School; Phạm Thị Thanh Loan (Bệnh viện Quận 1); Hồng Tuệ Hiền (phường Nguyễn Thái Bình); Ngũ Ngô Tuấn Tú (Trường THCS Đồng Khởi); Trần Công Đức (cơm tấm Cù Lao).

                                                                                      N.T