Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

0

Ngày 24/8/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 tổ chức phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2022 cho hơn 200 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, y tế trên địa bàn Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi Trường Quận 1; Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi Trường Quận 1 Nguyễn Thanh Nguyên phổ biến các quy định về giấy phép môi trường; đăng ký môi trường, quản lý chất thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Đối tượng phải có giấy phép môi trường là Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường. Dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường… Đối tượng cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND Quận 1…

Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường (bao gồm cả dự án thuộc hoặc không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường). Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường gồm dự án, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh; dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh  doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương

Thủ tục Đăng ký môi trường gồm: Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân phường nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện  hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (theo Mẫu số 47 – Văn bản đăng ký môi trường đính kèm Thông tư số 02). Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn UBND cấp xã để đăng ký môi trường;…

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty TNHH XD KT môi trường Việt Anh đã thuyết trình về công nghệ xử lý nước thải.

Dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động Quận 1 trao giải cho các đơn vị, cá nhân đạt giải Nhất Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” ở bảng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người dân, trường THCS, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Trường Tiểu học Vinschool; Phạm Thị Thanh Loan (Bệnh viện Quận 1); Hồng Tuệ Hiền (phường Nguyễn Thái Bình); Ngũ Ngô Tuấn Tú (Trường THCS Đồng Khởi); Trần Công Đức (cơm tấm Cù Lao).

                                                                                      N.T