Phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan

3

Ngày 1/10/2020, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan cho công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1. Tham dự có Phó trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 Bùi Trường Giang.

Báo cáo viên Nguyễn Quang Thuận – Bảo hiểm Xã hội TPHCM phổ biến những nội dung chính về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Việc làm. Những nội dung cơ bản bảo hiểm thất nghiệp như: Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, chế độ tai nạn lao động, điều kiện tai nạn lao động, chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, chế độ tử tuất…

                                                                                                N.T