Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

6

Ngày 4/11/2022, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022). Tham dự có Trung tá Nguyễn Văn Ngo, Chính trị viên phó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận 1; đại diện các cơ quan quân sự quận và Ban Chỉ huy quân sự 10 phường.

Với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng” từ 9/11 đến 28/12/2022, đợt thi đua cao điểm được phát động với những chỉ tiêu, nội dung cụ thể. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” với tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, truyền thống của lực lượng vũ trang quận.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Quốc Dũng