Ngày 6/6/2017, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với UBND Quận 1 về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Vũ Thanh Lưu làm trưởng đoàn giám sát.
Theo báo cáo của UBND Quận 1, công tác CCHC được Quận ủy, UBND quận đặc biệt quan tâm trong quản lý, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của quận. UBND Quận 1 và 10 phường áp dụng hình thức tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, ISO 9001:2008 trong quản lý, điều hành; chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính với nhiều hình thức linh hoạt như niêm yết giấy, màn hình cảm ứng đặt tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận 1, công bố trên Trang tin điện tử quận, qua điện thoại hỗ trợ…

Quận 1 thực hiện giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính như: phối hợp với Đoàn Thanh niên quận mỗi ngày hỗ trợ trung bình 251 lượt người dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính, trong đó 40 lượt người già, người khuyết tật, người có con nhỏ, phụ nữ mang thai; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 775 hồ sơ đăng ký trong năm 2016; qua tin nhắn tự động của tổng đài 8083 người dân đăng ký lấy số thứ tự và trả lời kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; phần mềm văn phòng điện tử được ứng dụng giúp xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời; ứng dụng phần mềm quản lý “Thư xin lỗi” đối với hồ sơ trễ hẹn, kết quả không có trường hợp trễ hẹn trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017; tỉ lệ hài lòng qua khảo sát ý kiến người dân đạt trên 98%…

Năm 2016, Quận 1 tiếp nhận và xử lý 455/455 tin phản ánh, kiến nghị; trong quý 1/2017 đã xử lý 41/69 tin, các nội dung chủ yếu về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
UBND Quận 1 cho biết thời gian tới sẽ ra mắt dịch vụ “Sao y chứng thực” qua mạng đối với người dân thường trú trên địa bàn quận; ra mắt Trung tâm tuyên truyền và Hỗ trợ thủ tục hành chính công qua mạng, miễn phí với người già neo đơn, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…
Tại buổi giám sát, UBND Quận 1 đề xuất, kiến nghị: Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố nghiên cứu thực hiện qui trình phối hợp giảm thời gian giải quyết hồ sơ; thành phố chuẩn hóa và công bố những thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, quản lý cán bộ công chức…
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Vũ Thanh Lưu đánh giá cao công tác CCHC của UBND Quận 1 và đề nghị để làm tốt hơn nữa công tác này. Quận 1 cần quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức của cán bộ tiếp dân và thụ lý hồ sơ, không để xảy ra nhũng nhiễu, giải quyết không đúng thời gian, qui trình; chú ý kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để nâng cao chất lượng phục vụ; cần quan tâm tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến qui trình thủ tục hành chính sinh động bằng nhiều hình thức đến người dân…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here