Ngày 6/8/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và tập huấn kỹ năng “Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” cho trên 250 cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị quận tham dự. Đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Minh Hoàng, Phó trưởng Khoa Nghiệp vụ bảo vệ an ninh nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân trao đổi, chia xẻ một số kỹ năng nhận diện các quan điểm sai trái, phản khoa học, trái thực tiễn, không vì lợi ích giai cấp quốc gia dân tộc, đồng thời có hình thức biểu biện gay gắt, thái quá của các đối tượng thù địch ở nước ngoài, phản động lưu vong, chống đối chính trị… Phân biệt người có quan điểm sai trái, thù địch với người có quan điểm khác để có biện pháp tổ chức lực lượng đấu tranh hiệu quả. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái chính là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Cần phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tư tưởng, công tác dân vận; chú trọng vận động cán bộ, đảng viên, huy động lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga quán triệt nội dung cơ bản, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, triển khai kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy, yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt đến cán bộ đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị.

Đồng thời, đại biểu được quán triệt các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị Quận 1 gồm 7 điều quy định những điều cán bộ, đảng viên phải làm: nắm vững Luật An ninh mạng, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, khai thác thông tin chính thống, thể hiện văn hóa trong chia sẻ những hình ảnh đẹp…; nên làm: báo cáo tổ chức các tài khoản mạng xã hội đang dùng, lan tỏa thông tin, hình ảnh đẹp, phê phán những cái xấu, biểu hiện lệch lạc, đăng tải nhận xét bình luận đúng mực, có văn hóa…; không được làm: không sử dụng tên, ảnh của cơ quan, đơn vị để làm tên đăng nhập, không đăng tin, ảnh hoạt động của cơ quan, đơn vị khi chưa được phép, không đăng, chia sẻ thông tin liên quan bí mật nhà nước, chưa được kiểm chứng, không chia sẻ bài viết có nội dung trái thuần phong mỹ tục, trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here