Đóng góp cho dự thảo Luật, người dân có một số ý kiến như : nên kéo dài thêm thời gian kháng cáo, kháng nghị; nguyên đơn nếu vắng mặt 2 lần mà không có lý do chính đáng mới bị mất quyền khởi kiện để tránh trường hợp nguyên đơn bị bãi bỏ quyền khởi kiện nếu có lý do thuyết phục; xem xét việc có nên hay không khi giao những vụ án tranh chấp có yếu tố nước ngoài cho toà án cấp huyện do khả năng của toà án huyện trong thời điểm này; không nên loại bỏ chứng cứ băng ghi âm; khi xác định cha mẹ cho con và ngược lại không nên có xuất hiện tranh chấp thì toà mới giải quyết để tránh trường hợp khó giải quyết khi người liên quan đã qua đời; dịch tài liệu tiếng nước ngoài không nên dồn hết về phòng công chứng; vụ án không thể bị tạm xếp nếu bị đơn sau 2 lần được triệu tập vẫn vắng mặt mà cần có biện pháp cưỡng chế, tống đạt đến để lấy lời khai; cần thêm mục giải thích định nghĩa các từ ngữ pháp luật liên quan để mọi người hiểu nhất quán; khi chuyển vụ án cho toà án khác có thẩm quyền cần có qui định thời gian cụ thể…

Những ý kiến đóng góp của người dân Quận đã được ghi nhận và chuyển lên thành phố để cùng đóng góp xây dựng cho dự thảo Luật tố tụng dân sự được hoàn chỉnh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here