Ngày 28/62018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị định hướng, tuyên truyền Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cho hơn 200 đại biểu là bí thư cơ sở đảng, bí thư chi bộ khu phố 10 phường trên địa bàn Quận 1. Đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.
Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến nêu rõ: Trong những năm gần đây, an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao. Do đó, việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay nhằm bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau khi được nghiên cứu, xem xét một cách thấu đáo, chi tiết, Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong kỳ họp thứ 5 với kết quả biểu quyết thông qua đạt 86,6%, điều đó thể hiện sự thống nhất, nhất trí rất cao của các đại biểu sau khi đã cân nhắc thận trọng các yếu tố có liên quan, đồng thời có cả tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri. Luật An ninh mạng không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức cá nhân…

Tại hội nghị, có 11 ý kiến bày tỏ sự quan tâm của người dân tới Luật An ninh mạng, đều đồng tình luật ra đời trong thời điểm này sẽ cần thiết cho hoạt động quản lý, kiểm soát an ninh mạng của đất nước; bảo đảm quyền lợi, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn khủng bố mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước trên thông tin mạng, đồng thời ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các hoạt động, xâm hại đến lợi ích tổ chức, cá nhân; chống phá, và nói xấu các lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, vì vậy cần sớm ban hành Luật An ninh mạng; Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cùng các tổ chức chính trị – xã hội quận, phường đã kịp thời xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, tạo được sự đồng tình của người dân cũng như tránh được kẻ xấu lợi dụng.
Ngoài ra, các đại biểu cũng thẳng thắn đóng góp các ý kiến: các dự án luật khi xây dựng cần đưa xuống tận cơ sở để người dân được tiếp cận, bàn bạc, có như vậy, khi luật thông qua sẽ tạo được sự đồng tình của người dân; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến đối với Luật An ninh mạng đang nhận được sự chia sẻ, quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân, do đó, cần phải có một kế hoạch tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được nội dung cốt lõi của nội dung luật này; Hội Luật gia Quận 1 phải có hướng dẫn giải thích cho người dân hiểu rõ những nội dung cốt lõi về Luật An ninh mạng, qua đó kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự để chống phá Ðảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến ghi nhận những đóng góp thẳng thắn của các đại biểu. Đồng chí nêu rõ, dù dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nội dung nhưng vẫn dừng lại vì có những điều khoản cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lại cho phù hợp. Đồng chí mong muốn các bí thư chi bộ khu phố tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tại khu dân cư hiểu rõ về nội dung của Luật An ninh mạng, không nghe theo những lời xúi dục của kẻ xấu làm ảnh hường đến an ninh trật tự.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here