“Ngày Phụ nữ và Pháp luật” năm 2022

5

Ngày 18/8/2022, Hội LHPN Quận 1 – Hội Luật gia Quận 1 phối hợp tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” lần 2 năm 2022 và tư vấn pháp luật cho Ban chấp hành Hội Phụ nữ 15 cơ sở; thành viên Tổ tư vấn cộng đồng; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Hội LHPN Quận 1; Lê Công Chính, Chủ tịch Hội Luật gia Quận 1.

Tại “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” năm 2022, Trung tá Bùi Thái Đức, chuyên viên tuyên truyền Phòng PV 05 Công an TPHCM đã triển khai Thông tư 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến, phản ánh. Trong đó, nêu rõ cụ thể các quy định về quy trình tiếp công dân như: đối tượng áp dụng, mục đích của việc tiếp công dân, việc từ chối tiếp công dân, xác định thân nhân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh và tính hợp pháp của người đại diện…; về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh: nêu phạm vi của công tác xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền có họ, tên, chữ ký nhiều người…

Đồng thời, tuyên truyền Quyết định 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ngoài ra, Hội Luật gia Quận 1 đã tư vấn pháp luật trực tiếp các vấn đề liên quan đến Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư 05/2021/TT-TTCP, Quyết định 06/QĐ-TTg và Luật Hôn nhân, gia đình, quy định về thừa kế theo pháp luật, khiếu nại, tố cáo… cho hội viên phụ nữ quan tâm trong “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” năm 2022.

L.T