NGÀY HỘI THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH”

4
Ngày 22/5/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Trường THCS Văn Lang tổ chức “Ngày hội thu gom Chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1; Ngô Đức Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trưởng Quận 1; Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng phòng – Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 Trần Đức Hạnh Quỳnh cho biết: Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn quận đã được triển khai thực hiện từ năm 2015 trong khu vực dân cư và được triển khai nhân rộng trong khu vực trường học từ năm 2018 đến nay đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình đã được thực hiện xuyên suốt và liên tục nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và duy trì thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, đặc biệt rác thải nguy hại, từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn và không xả rác ra môi trường, góp phần xây dựng Quận 1 xanh – sạch – đẹp.
Ngày hội “Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” nhằm kêu gọi toàn thể học sinh và giáo viên trong nhà trường hãy cùng nhau tự giác bảo vệ môi trường và thực hiện phân loại rác tại nguồn; tuyên truyền tới cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm, tác hại của chất thải nguy hại cũng như cách thức phân loại và thải bỏ đúng quy định.
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản
Tại ngày hội các em học sinh sẽ được đổi rác thải nguy hại để nhận các dụng cụ học tập.