Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 2, 4 phường Cô Giang

4

Ngày 10/11/2022, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, 4 phường Cô Giang tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Lan Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Huỳnh Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND phường; Lâm Văn Trí, Trưởng Công an phường;Huỳnh Thanh Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tại ngày hội, các đại biểu tham dự cùng ôn lại truyển thống 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Trong năm 2022, Khu phố 2, 4 thường xuyên vận động nhân dân chấp hành pháp luật; thực hiện tốt quy ước của cộng đồng khu dân cư; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Khu dân cư 2 có 104/109 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, Khu dân cư 4 có 429/439 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa; chăm lo 38 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá 24.000.000 đồng trong dịp Tết; hỗ trợ học bổng cho 6 học sinh trong diện hộ cận nghèo trị giá 4.800.000 đồng; nhân ngày “Phụ nữ vì cộng đồng” đã khám bệnh tặng quà cho 27 hội viên phụ nữ trị giá 3.250.000 đồng; hỗ trợ 100% tiền mua BHYT tự nguyện cho 28 người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập không ổn định trị giá 18.295.200 đồng; giới thiệu cho 16 thanh niên, bộ đội xuất ngũ học nghề, có việc làm và thu nhập ổn định; bên cạnh đó, 2 khu phố đã vận động vào quỹ “Vì người nghèo” 5.150.000 đồng, quỹ “Vì biển đảo” 4.350.000 đồng.

Chi hội khuyến học khu phố đã giúp đỡ và hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi 2 góc học tập  trị giá 1.000.000 đồng/góc, tổ chức tuyên dương học sinh giỏi, tặng quà cho 126 em học sinh giỏi trị giá 8.650.000 đồng. Đề xuất chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Hoa nhân ái, Khuyến học, Kim Đồng, Cựu chiến binh cho 32 học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền 19.500.000 đồng.

Cấp ủy, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng chống các loại tội phạm.

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ qua các buổi sinh hoạt định kỳ tổ dân phố, tổ chức Hội nghị nhân dân và góp ý cho cảnh sát khu vực với trên 200 người tham dự. Qua đó, nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực, tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên cư trú tại địa bàn dân cư, góp ý cho hoạt động của cảnh sát khu vực trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả, lan tỏa các công trình đăng ký thi đua: Mô hình tuyến hẻm 171 Cô Bắc “Xanh – sạch – đẹp”, Camera giám sát an ninh, tuyến hẻm 69 Đề Thám “Xanh – sạch – đẹp”, tuyến hẻm 71 Cô Bắc “Sạch – đẹp”.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Lê Thị Lan Chi đề nghị từng khu phố cần xây dựng chương trình, hình thức cụ thể để động viên người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức lao động sản xuất kinh doanh để phục hồi kinh tế. Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng khu dân cư “Sạch – đẹp” nhằm phát huy hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các chi hội, đoàn thể tại khu dân cư để thực hiện tốt các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa bàn. Tăng cường vai trò giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ tại khu phố…

Dịp này, UBND phường  biểu dương 9 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, 3 gương “Người tốt , việc tốt”, 13 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Khu phố 2; biểu dương 9 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và 10 gương “Người tốt, việc tốt” của Khu phố 4. Ngày hội cũng phát động thi đua, công trình thi đua của 2 khu phố trong năm 2023.

                                                                             N.T