Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 7 phường Bến Nghé

3

Ngày 12/11/2022, Khu phố 7 phường Bến Nghé tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Ngày hội đã ôn truyền thống kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, gắn kết việc thực hiện cuộc vận động với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Năm 2022, Khu phố 7 đã nỗ lực khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19, hoạt động hiệu quả, huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của người dân, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội. Ban điều hành khu phố, các đoàn thể, tổ dân phố tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức học tập. Công tác nắm tình hình nhân dân, giám sát, phản biện xã hội tại cộng đồng dân cư được Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể khu phố phối hợp chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham mưu cho chính quyền và chi bộ khu phố có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với địa phương, tạo được sức mạnh toàn dân đóng góp xây dựng khu phố và các phong trào thi đua của phường.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 Trần Đức Hạnh Quỳnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả đạt được của khu phố trong năm 2022, đồng thời mong muốn khu phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, hình thức để động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức lao động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn; đầu tư đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với các chi hội, đoàn thể tại khu dân dân cư; tăng cường vai trò giám sát và đề xuất với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ tại khu phố; kịp thời đề xuất Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường quan tâm biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các hoạt động phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng.

Dịp này, UBND phường Bến Nghé trao Giấy khen cho 8 gia đình dạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” cấp phường năm 2022. Khu phố tặng 19 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, biểu dương tri ân các gia đình, cá nhân tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

L.T