Ngày 28/8/2017, phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tọa đàm Nâng cao chất lượng, giải pháp thực hiện mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại công đồng dân cư” (gọi tắt là “Mô hình 5 + 1”). Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Phú, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận 1; Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường.
“Mô hình 5 + 1” là mô hình có 5 đoàn thể gồm: UBMTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn TNCSHCM +1 (1 là gia đình của người lầm lỗi) phối hợp cùng Công an quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi. 

Theo báo cáo của Công an phường, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã đưa vào danh sách cảm hóa 4 đối tượng và đưa ra danh sách 8 đối tượng, hiện tổng số đối tượng đang quản lý cảm hóa, giáo dục trên địa bàn phường là 34.
Bên cạnh đó, công tác quản lý, cảm hóa đối tượng còn gặp nhiều khó khăn như: việc tiếp xúc đối tượng còn hạn chế, cách nhìn nhận và chia sẻ của cộng đồng dân cư còn dè dặt, còn phân biệt và kỳ thị, chưa tạo được môi trường thân thiện, các đối tượng còn mặc cảm nên khó kiếm việc làm, dễ bị lôi kéo trở lại…
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến phát biểu đánh giá kết quả thực hiện mô hình 5 + 1 trong thời gian qua, phân tích rõ hạn chế, nguyên nhân và nêu các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn mô hình 5 + 1 trong thời gian tới: đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về mô hình, nâng cao nhận thức xã hội trong việc giúp người lầm lỗi; hàng tháng gặp gỡ, tiếp xúc đối tượng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các cấp kịp thời hỗ trợ, có biện pháp giúp đỡ; phối hợp chặt chẽ 5 lực lượng tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng; luôn gần gũi, quan tâm, động viên, giúp đỡ để những người lầm lỗi yên tâm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.