Nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến tại 10 phường, tối ưu hóa chất lượng, tốc độ cung ứng cho người dân và doanh nghiệp

1

Ngày 11/11/2020, UBND Quận 1 tổ chức Lễ ra mắt công trình nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến tại UBND 10 phường, tích hợp liên thông dữ liệu Quận – Phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của Thành phố. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Duy An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Đến nay, UBND Quận 1 triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 40 thủ tục hành chính cấp quận (8 lĩnh vực: Kinh tế, Lao động, Đô thị, Nội vụ, Giáo dục, Hộ tịch, Y tế và Văn thư – Lưu trữ). Tại UBND 10 phường thực hiện nâng cấp và đồng bộ 25 thủ tục hành chính cấp phường (4 lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm y tế).

Công trình nâng cấp, đồng bộ 25 thủ tục hành chính tại 10 phường và tích hợp liên thông dữ liệu quận – phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của Thành phố tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thêm kênh để tiếp cận các thủ tục hành chính, dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính, có thể kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ của các cơ quan hành chính đang thụ lý giải quyết. Đồng thời, người đứng đầu các đơn vị kiểm soát được tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, giám sát được việc triển khai áp dụng các quy trình ISO, phát huy các quy trình nội nghiệp của cơ quan hành chính cấp phường, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng sự hài lòng người dân, doanh nghiệp. Đây là giải pháp nhằm tối ưu hóa chất lượng, tốc độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử – Đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cho biết: Thời gian qua, Quận 1 luôn phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Công trình nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến tại UBND 10 phường, tích hợp liên thông dữ liệu quận – phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của Thành phố được thực hiện đối với 25 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, tiếp tục là nền tảng để Quận 1 nâng cấp, liên thông cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nhiều thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, UBND Quận 1 cũng ra mắt “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1” và “Cẩm nang văn hóa giao tiếp – ứng xử trong gia đình và cộng đồng”.  Đây là các sản phẩm góp phần xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ, đề cao trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình, cộng đổng, gắn với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Dịp này, UBND Quận 1 trao các sản phẩm tuyên truyền về 40 dịch công trực tuyến cấp quận và 25 thủ tục hành chính được nâng cấp, thực hiện đồng bộ tại UBND 10 phường đến các tổ chức chính trị – xã hội và UBND 10 phường.

                                                                            H.Y