Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam

2

Ngày 28/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 13-CT/TU thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện đề án “Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam thành phố và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030”. Tham dự có các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Trưởng Ban Dân vận – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phan Trọng Quyền, Phó Ban Dân Vận Quận ủy Quận 1; Lê Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lý Ngọc Thạch đã trình bày các nội dung cơ bản của Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy với các mục tiêu: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong góp ý, hiến kế để xây dựng đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chính quyền đô thị tại TPHCM.

Nhiệm vụ của Đề án là cụ thể hóa các cơ chế và các quy định về hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền theo hướng MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp trên giám sát cấp ủy, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp dưới và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn chính quyền cùng cấp giai đoạn 2021-2025 và giám sát cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp giai đoạn 2025-2030, đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Phó Ban Dân Vận Quận ủy Quận 1 Phan Trọng Quyền thông qua Thông tri của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 về triển khai Chỉ thị 13-CT/TU về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân Quận 1 tích cực đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền.

Hội nghị cũng tiếp thu thêm các ý kiến về nâng cao vai trò giám sát tại địa phương để công tác giám sát đúng thực chất; có cơ chế bảo vệ các thành viên giám sát, tránh tình trạng cả nể, giám sát hình thức; tuyên truyền, vận động sâu rộng, dễ nghe, dễ hiểu đến người dân để người dân cùng tham gia giám sát…

L.T