Ngày 17/4/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1.

Trong năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 đã phổ biến hơn 23.579 pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; phối hợp 15 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn quận tổ chức học các môn GDQP&AN cho 41.317 lượt học sinh, sinh viên, kết quả 100% đạt yêu cầu; phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức 18 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 2.644 lượt giáo viên các trường trên địa bàn; cử 37 đồng chí thuộc đối tượng 2 – 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt 115% chỉ tiêu; duy trì báo cáo thời sự định kỳ 1 tháng/lần về tình hình thế giới, kinh tế xã hội trong nước cho đoàn viên thanh niên… Qua đó, nhận thức về công tác quốc phòng của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên được nâng cao.

Trong thời gian tới, Hội đồng GDQP&AN Quận 1 tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác GDQP&AN; đổi mới và nâng cao phương pháp nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền cho các đối tượng; chủ động sắp xếp cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN do quân khu và Thành phố tổ chức; theo dõi đôn đốc việc thực hiện công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xem GDQP&AN là tiêu chí bắt buộc, cán bộ thuộc đối tượng 2 – 3 phải đi học đúng quy định; bồi dưỡng GDQP&AN cho mọi tầng lớp nhân dân một cách linh hoạt, nhiều hình thức để cho người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch…

Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích trong “Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh” năm 2018.

                                                                                                N.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here