NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG TẦNG LỚP NHÂN DÂN VỀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

21
Ngày 28/3/2023, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet”. Tham dự có ông Cao Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cùng các ông bà đại diện các tổ chức chính trị – xã hội quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường, thành viên tổ dư luận xã hội.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết: Trong tình hình đất nước phát triển như hiện nay, hệ thống chính trị càng ngày hoàn thiện, truyền thông đa dạng…, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới công tác dư luận và định hướng dư luận xã hội để tạo thuận lợi trong việc nắm bắt dư luận xã hội.
Báo cáo viên cũng chỉ dẫn ra những ví dụ thực tiễn của những vụ việc báo chí đưa tin gần đây được dư luận quan tâm để chỉ ra những khó khăn của công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Hiện nay, trong xã hội nhiều vấn đề nảy sinh tạo ra nhiều tâm trạng, thái độ xã hội khác nhau từ đó các thế lực thù địch lợi dụng để thêm bớt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của chúng ta. Do vậy, muốn làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, các cấp, các ngành…thành viên thực hiện nhiệm vụ nắm bắt dư luận xã hội phải đổi mới nội dung, hình thức, phương thức để định hướng dư luận xã hội trong thời điểm hiện nay, mới đáp ứng được yêu cầu; phải phân tích, đánh giá, dự báo những diễn biến, tình hình và tâm trạng, từ đó mới tham mưu được giải pháp đúng đắn đối với những vấn đề nảy sinh, để phục vụ tốt và kịp thời cho nhiệm vụ chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia quản lý của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; vai trò làm chủ của Nhân dân.
Trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, báo cáo viên đã khái quát về đặc điểm, bản chất của quan điểm sai trái, thù địch và các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh.
Về bản chất, thông tin xấu, độc là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu thù địch. Tác hại của nó là ảnh hưởng đến những người tiếp nhận, làm cho họ có cái nhìn lệch chuẩn, dẫn đến những hành động bất lợi cho Nhà nước. Báo cáo viên cũng giới thiệu những ví dụ thực tiễn các thông tin xấu độc trên internet của các bài báo không chính thống và hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên internet, các đường link internet không chính thống…
Đồng thời, báo cáo viên nêu một số giải pháp ngăn chặn, đấu tranh phản bác các âm mưu thủ đoạn, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội như nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; không ngừng bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân để đủ sức bảo vệ nền tư tưởng của Đảng; tạo lập môi trường thông tin, kịp thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ cho người dân để phát huy vai trò của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng internet cho cán bộ, đảng viên, người dân làm công tác tư tưởng của Đảng để đủ khả năng chống lại quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; lan tỏa những thông tin tích cực để đẩy lùi các thông tin xấu độc.