Ngày 2/7/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu thực hiện công tác dân vận với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, chủ động triển khai nhiều giải pháp, mô hình trong công tác dân vận của chính quyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc hành chính và chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

UBND quận và 10 phường tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, duy trì đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tổ chức sao y chứng thực ngoài giờ, tổ chức dịch vụ hành chính công tại các bưu cục, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến…

Toàn quận đã vận động chăm lo 35.565 suất quà với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo HĐND – UBND quận, phường duy trì lịch tiếp công dân và đã tiếp nhận, giải quyết 275/295 đơn thư phản ánh của người dân chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, dự án…

UBND 10 phường đối thoại với các hộ kinh doanh rác dân lập và người dân để bàn giải pháp giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tuyên truyền, vận động người dân tại các chung cư di dời khẩn cấp, các hộ kinh doanh tại các chợ tạm về các chủ trương chính sách của chính quyền và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp phù hợp, ổn định đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện 81 công trình, mô hình thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không” (không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu; không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch; không vi phạm Luật Giao thông; không tụ tập gây rối).

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, giải quyết kịp thời bức xúc, quan tâm của người dân, hạn chế phát sinh đơn thư, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận quan tâm lắng nghe, nắm bắt tình hình trong dân; chủ động có các giải pháp tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt và cùng chính quyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tránh để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động đặc biệt trong việc thực hiện các dự án di dời, giải tỏa trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho dân; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận, có giải pháp giúp các hộ nghèo, khó khăn một cách căn cơ, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo, đặc biệt vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển Quận 1 văn minh, hiện đại.

T.X